Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6A), stran 5228.

  
Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 26. maja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6A)
1. 
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 58/18) se v II. poglavju v prvem odstavku 3. točke doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– na lesarstvo,«.
Dosedanje dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja.
2. 
V II. poglavju se v prvem odstavku 10. točke v drugi alineji za besedo »nesrečami« beseda »in« nadomesti z vejico, ter se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– na vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja ter vojna grobišča in«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
3. 
V II. poglavju se v prvem odstavku 12. točke v tretji alineji za besedo »varstvo« vejica nadomesti z besedo »in«, ter se črta četrta alineja.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
4. 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/21-10/5
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EPA 1866-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost