Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, stran 4502.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18) se v 3. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1460, 1461, 1464, 1465/1, 1465/2, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1474, 1481, 1482, 1485, 1486, 1489 1460/1, 1460/2, 1461, 1464/1, 1464/2, 1465/1, 1465/3, 1465/4, 1468/1, 1468/2, 1468/3, 1469, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1474/1, 1474/2, 1481, 1482, 1485, 1486/1, 1486/2, 1489, 1689/1023, 1689/1024, 1689/36, 1689/464, 1689/545, 1689/546, 1689/555, 1689/556, 1689/557, 1689/558, 1689/559, 1689/561, 1689/660, 1689/661, 1689/877, 1691/1, 1691/12, 1691/2, 1691/21, 1691/3, 1691/4, 1691/42, 1691/43, 1691/44, 1691/45, 1691/46, 1691/47, 1691/48, 1691/49, 1691/5, 1691/7, 1691/9, 1702/4 (del parcele/ceste med parcelama št. 1489 in 1689/464, obe k. o. Trnovsko predmestje), 1706/2, vse k. o. Trnovsko predmestje.«.
V osmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vplivno območje spomenika severno od ceste dodatno velja prepoved gradnje.«.
2. člen 
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. *70/4, 142/16, 3089, 3090, 3091, 3092/2, 3092/3, 3092/4, 3092/5, 3093, 3094/1, 3094/2, 3094/3, 3094/4, 3095, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3186, 3187, 3190, 3191/1, 3191/2, 3192/1, 3192/2, 3193, 3194/1, 3194/2, 3194/3, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3276/1 (južni del parcele/cestno križišče Slovenske ceste in Šubičeve ulice), 3306 (del parcele/ceste med stavbama Šubičeva ulica 1 in Šubičeva ulica 2, pred križiščem Slovenske ceste in Šubičeve ulice), vse k. o. Ajdovščina.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo nov peti, šesti in sedmi odstavek.
Za novim sedmim odstavkom se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim iz devetega odstavka 56. člena tega odloka.«.
3. člen 
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1303/10, 1335/2, 1336/5, 1336/6, 1337/4, 1337/5, 1337/6, 1337/7, 1337/8, 1338/2, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1340/1, 1340/2, 1340/3, 1342/3, 1342/4, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1344/10, 1344/2, 1344/4, 1344/5, 1344/8, 1344/9, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1345/4, 1345/5, 1345/6, 1345/7, 1345/8, 1346/1, 1346/2, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 1347/10, 1347/4, 1347/9, 1349/17 (vzhodni del parcele ob krožišču na Linhartovi cesti), 1352/3, 1352/4, 1353/1, 1353/4, 1354/10, 1354/7, 1354/8, 1354/9, 1355/1, 1355/3, 1355/4, 1356/1, 1356/2, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1362/1, 1362/10, 1362/11, 1362/12, 1362/13, 1362/14, 1362/15, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1362/6, 1362/7, 1362/8, 1363/15, 1363/16, 1363/17, 1363/18, 1363/19, 1363/3, 1364, 1365, 1366, 1367/10, 1367/6, 1367/7, 1367/8, 1367/9, 1368/1, 1368/2, 1369/1, 1369/2, 1370/3, 1370/4, 1371/3, 1375/2, 1376/3, 1376/4, 1376/5, 1376/6, 1380/1 (severovzhodni del parcele ob parceli 1383/3, k. o. Bežigrad), 1381, 1383/3 (severni del parcele ob parceli št. 1380/1, k. o. Bežigrad), 1383/4, 1383/7 (severni del parcele ob parceli št. 1383/3, k. o. Bežigrad), 2234/1 (severni del parcele/ceste pred krožiščem na Linhartovi cesti), 2234/10, 2234/11, 2234/4, 2234/5, 2234/9, 2235/10 (vzhodni del parcele/ceste pred krožiščem na Linhartovi cesti), 2235/5, 2240/13, 2240/15, 2240/16, 2240/17, 2240/18, 2240/20, 2240/21, 2240/22, 2240/23, 2240/24, 2240/25, 2240/26, 2240/28, 2240/29, 2240/3, 2240/30, 2240/31, 2240/32, 2240/33, 2240/34, 2240/35, 2240/36, 2240/37, 2240/38, 2240/39, 2240/4, 2240/40, 2240/45, 2240/46, 2240/48, 2240/50, 2240/51, 2240/54, 2240/55, 2240/56, 2240/57 (južni del parcele/ceste v krožišču na Koželjevi ulici), 2240/58, 2240/59, 2240/6, 2240/60, 2240/61, 2240/62, 2240/63, 2240/64, 2240/65, 2240/66, 2240/67, 2240/68, 2240/69, 2240/7, 2240/70, 2240/71, 2240/72, 2240/73, 2240/74, 2240/75, 2240/76, 2240/77, 2240/78, 2240/79, 2240/80, 2240/81, 2240/82, 2240/83, 2240/84, 2240/85, 2240/86, 2240/87, 2240/88, 2240/89, 2240/9, 2240/90, 2240/91, 2240/92, 2240/93, vse k. o. Bežigrad; parcele št. 1080/100, 1080/126, 1080/127, 1080/167 (jugovzhodni del parcele/ceste do krožišča na Koželjevi ulici), 1080/169 (jugovzhodni del parcele/ceste), 1080/170, 1080/90, 1080/91, 1080/92, 1080/93, 1080/94, 1080/95, 1080/96, 1080/97, 1080/98, 1080/99, 596/3, 596/5, 596/6, 596/7, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 603/10, 603/2, 603/5, 603/7 (južni del parcele), 603/8, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 605/3, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/8, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 609/3, 610/1, 610/2, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 612/1, 612/2, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 615, 616, 617/1, 617/2, 618, 619/2, 619/5, 621/1, 621/4, 622, 623, 624/1, 624/3, 637/2, 639/1, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 657/3, 658/2, 658/3, 658/4, 659/1, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682/10, 682/11, 682/12, 682/13, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/8, 682/9, 683, 684, 830/16, 830/17, 836/1, vse k. o. Brinje I; parcele št. 4660/1, 661/10, 661/9, 662/1, 662/2, 662/3, 663/1, 666/7, 666/8, 667, 674/1, 677, 678/4, 678/5, 685/2, 685/3, 685/4, 686/2, 687/1, 687/2, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 736/1, 737, 738, 739, 740/11 (jugozahodni del parcele), 740/5 (jugozahodni del parcele), 753, 837/8, 837/9, vse k. o. Brinje II; parcelo št. 1631/1 (del parcele do poti PST), k. o. Nove Jarše; parcele št. 1632/3, 1632/7, 1633/7, 1634/5, 1635/5, 1636/5, 1637/6, 1638/5, 1639/5, 1640/6, 1641/5, 1642/5, 1643/5, 1644/3, 1646/5, vse k. o. Stožice; parcele št. 1370/2, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1374/5, 1374/6, 1421/10, 1421/48, 1421/49, 1421/50, 1421/51, 1421/52, 1421/53, 1421/54, 1421/55, 1421/56, 1424/2, 1425/3, 1425/5, 1425/7, 1425/8, 1426/4, 1426/6, 1427/2, 1427/3, 1429/2, 1429/3, 1429/4, 1429/6, 1429/7, 1429/8, 1431/1, 1431/2, 1431/4, 1432/1, 1432/2, 1432/3, 1432/4, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1434, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/4, 1464/5, 1464/6, 1464/7, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478/1, 1478/2, 1479/1, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486/1, vse k. o. Zelena jama.«.
4. člen 
V 37. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 70/11, 70/8, 71/16, 71/36, 71/4, 77/54 (osrednji severni del parcele/ceste pred rimskim zidom), 77/55, 78/27, 78/4, 78/6, vse k. o. Krakovsko predmestje.
(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. *147, 70/10 (južni del parcele), 70/7 (južni del parcele), 71/3, 71/30, 71/35 (osrednji del parcele), 71/41 (južni del parcele), 77/54 (osrednji južni del parcele/ceste pred rimskim zidom), 78/23, 78/26, 78/8, vse k. o. Krakovsko predmestje.«.
5. člen 
V 40. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega parcele št. 73/65, 73/66, 73/67, 73/68, 73/87, 73/89, 73/93 (južni del parcele na severnem nabrežju Gradaščice), 73/94, 73/95, 73/96, 73/97, 73/98, 81/42, 81/43, 81/44, 81/51 (južni del parcele severozahodno od Trnovskega mostu), 81/52, vse k. o. Krakovsko predmestje; parcele št. 1692/1, 1692/48, 1703/6 (zahodni del parcele/struge do mostu na Groharjevi cesti), 1703/7, 1703/8, 1703/9, 183/4, 183/5, 186/16 (skrajni severni del parcele vzdolž parcele št. 186/20, k. o. Trnovsko predmestje), 186/17, 186/18, 186/19, 186/20, 187/13, 187/14 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/16 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/21 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/22, 187/25, 187/26, 193/10, 193/11, 193/3, 193/4, 193/5, 193/8 (severni del parcele med parcelama 193/11 in 187/21, obe k. o. Trnovsko predmestje), 196/2, 224/5, 224/8, 225/75, vse k. o. Trnovsko predmestje.«.
6. člen 
Za 54. členom se doda 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen 
(1) Za ohranjanje celovitosti in avtentičnosti Plečnikovih ureditev in spomenikov v jedru mesta Ljubljana se določi širše vplivno območje.
(2) Meja širšega vplivnega območja poteka od mostu čez Gradaščico na Riharjevi cesti proti jugovzhodu do vrta Plečnikove hiše in naprej proti jugu med stavbama Kolezijska ulica 11 in Karunova ulica 14, kjer zavije proti vzhodu ter sledi Karunovi ulici do Ziherlove ulice, vse do Borsetove ulice. Pri hiši Borsetova ulica 10 meja zavije proti severozahodu in teče do Ižanske ceste ter po njej naprej, prečka Gruberjev prekop in po njegovem levem bregu do Roške ceste. Po Roški cesti meja zavije proti severu do Poljanske ceste in po njej zavije na Potočnikovo ulico, sledi Poljanskemu nasipu ter čez Mrtvaški most po Očetovski ulici do Zaloške ceste. Na Zaloški cesti se meja obrne proti zahodu. Od tam teče do Hrvatskega trga, ga zaobjame ter nadaljuje po Ilirski ulici, Komenskega ulici in Tavčarjevi ulici ter prečka Slovensko cesto. Nadaljuje po Gosposvetski cesti, kjer se na križišču obrne proti jugu na Bleiweisovo cesto in teče vse do Puharjeve ulice, kjer zavije proti zahodu na pot Pod turnom in naprej vse do zahodnega roba Jakopičevega sprehajališča. Meja zatem poteka po sprehajalnih poteh Tivolija do Ceste 27. aprila, kjer proti vzhodu zaobjame Tivoli. Nato prečka železnico in nadaljuje po vzhodnem robu Bleiweisove ceste, prečka Trg mladinskih delovnih brigad vse do Groharjeve ceste in po njenem robu do reke Gradaščice.
(3) Meja širšega vplivnega območja je prikazana na publikacijski topografski karti v merilu 1 : 10000 v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(4) V širšem vplivnem območju, kjer to negativno vpliva na ohranjanje materialnega stanja Plečnikovih del in vedut nanje, velja varstveni režim, ki določa:
– prilagajanje načrtovanja in vseh posegov v prostor ohranjanju celovitosti Plečnikovih del,
– ohranjanje obstoječega nepozidanega odprtega prostora,
– ohranjanje obstoječih višinskih gabaritov,
– izogibanje posegom, ki po volumnu presegajo Plečnikova dela.«.
7. člen 
V 55. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki za vse katastrske občine iz prejšnjega odstavka so v izvornem merilu 1 : 1000 in 1 : 2000, datoteke z dne 1. februarja 2007, 22. aprila 2008, 16. julija 2008, 15. septembra 2008, 30. maja 2014, 27. oktobra 2015, 16. februarja 2017 in 24. januarja 2021.«.
8. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»58. člen 
(1) Za vse posege v spomenike, njihova vplivna območja in širše vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega javnega zavoda, razen če zakon ne določa drugače.
(2) Pri načrtovanju posegov v spomenike, ki so varovani na podlagi mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika Slovenija, v njihova vplivna območja in širše vplivno območje se izvede presoja vplivov na kulturno dediščino, kjer to zahteva pristojna mednarodna organizacija.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) se v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na parceli št. 78/27, k. o. 1720 Krakovsko predmestje, in na parcelah št. 1692/48, 186/16 (skrajni severni del parcele vzdolž parcele št. 186/20, k. o. Trnovsko predmestje), 186/17, 186/18, 186/19, 186/20, 187/13, 187/14 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/16 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/21 (severni del parcele na južnem nabrežju Gradaščice), 187/22, 187/25, 187/26, 193/10, 193/11, 193/3, 193/4, 193/5, 193/8 (severni del parcele med parcelama 193/11 in 187/21, obe k. o. Trnovsko predmestje), 196/2, 224/5, 224/8, 225/75, vse k. o. 1722 Trnovsko predmestje.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-23/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-3340-0007
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost