Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1625. Obvezna razlaga določbe 67. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd, stran 4487.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo-UPB-4) in skladno s 97. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 83/13, 2/16 in 77/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 16. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
določbe 67. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15)
I. 
V 67. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 4/15), se določba druge alineje odstavka (1.2), kot sledi: »– nezahtevne in enostavne kmetijske objekte, kot npr. kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj, senik, lahko gradijo izven stavbnih zemljišč le nosilci kmetijskega gospodarstva,« razlaga tako, da izven stavbnih zemljišč pomeni: »na kmetijskih zemljiščih v neposredni bližini območja stavbnih zemljišč kmetijskega gospodarstva.« Nikakor pa ta določba ne pomeni, da so navedeni kmetijski objekti dopustni v odprtem prostoru, kjer v bližini ni kmetije – stavbnih zemljišč kmetijskega gospodarstva.
II. 
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2018-16/15-1
Dravograd, dne 22. aprila 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost