Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1620. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2292 v naselju Dol pri Šmarju (parc. št. 514/2, k.o. Dol), stran 4481.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2292 v naselju Dol pri Šmarju (parc. št. 514/2, k.o. Dol)
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2292 se nanaša na zemljiško parcelo št. 514/2, k.o. 1208 – Dol v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 423,40 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:
x
y
V1
119529.41
541000.25
V2
119546.89
541010.69
V3
119544.81
541014.03
V4
119537.48
541029.37
V5
119535.25
541028.32
V6
119520.09
541019.33
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 3524,92 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0004/2021-5
Šmarje pri Jelšah, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost