Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1614. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica ter Elaborata ekonomike, stran 4471.

  
Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 29. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica ter Elaborata ekonomike 
1. člen 
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica in Elaborat ekonomike.
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 10. 5. 2021 do torka 8. 6. 2021.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi:
Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in Elaborata ekonomike bo v sredo 2. 6. 2021 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Občina Sevnica bo prejete pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine Sevnica in se do njih opredelil.
Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stališča javno objavila na občinski spletni strani.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0006/2020
Sevnica, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost