Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1607. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica, stran 4457.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZUUJFO-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
Prvi odstavek 10. člena Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 71/16, 30/18; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina subvencionira uporabnikom stroške prevoza pitne vode tako, da je vsak uporabnik oziroma posamezna oseba v gospodinjstvu, upravičena do 4,5 m³ pitne vode mesečno.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016-11
Nova Gorica, dne 15. aprila 2021
 
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost