Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1605. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4452.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 17. redni seji dne 22. aprila 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinske lokalne ceste, javne poti in kolesarske poti, za nepremičnini parc. št. 70/2 in 70/5, vpisani v katastrski občini 105 – Murska Sobota.
2. člen
Po uveljavitvi tega sklepa se za nepremičnini iz prejšnjega člena, pri pristojni zemljiški knjigi predlaga izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinske lokalne ceste, javne poti in kolesarske poti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0014/2019-12(530)
Murska Sobota, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost