Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1602. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022, stran 4451.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022 
1. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 znaša 503.904,00 EUR, in sicer:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 105.915,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 397.989,00 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2021 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021.
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021 znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 21.183,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 79.597,80 EUR.
2. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 znaša 29.660,00 EUR, in sicer:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 28.110,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 1.550,00 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2022 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022.
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2022 znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 5.622,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 310,00 EUR.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-2
Miren, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 
 
po pooblastilu 
Podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost