Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1601. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 3178/3 in 3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, stran 4450.

  
Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L EP 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 3178/3 in 3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita nepremičnini parc. št. 3178/3 in 3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, ki v naravi predstavljata javno pot, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760418 R3 614 – povezava na JP 760412.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenima nepremičninama zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0005/2021-2
Miren, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 
 
po pooblastilu 
Podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost