Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1600. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN, stran 4450.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN.
2. člen 
Nepremičnina parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN preneha imeti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri navedeni nepremičnini izbriše zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0003/2021-2
Miren, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 
 
po pooblastilu 
Podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost