Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1597. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021, stran 4447.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  L E T N E G A  N A Č R T A 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021 
V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) se:
– četrti odstavek spremeni tako, kot sledi v nadaljevanju:
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
2100 m2
Območja stanovanj
del 1293/6
Ocenjena vrednost 100,00 EUR/m2
1996
210.000,00
LOG
P2
Občina Log - Dragomer
740 m2
Območja stanovanj
708/3
Ocenjena vrednost 112,16 EUR/m2
1996
83.000,00
LOG
P3
Občina Log - Dragomer
26,40 m2
Območja stanovanj
1354/38 (del)
Ocenjena vrednost 100,00 EUR/m2
1996
2.640,00
LOG
P4
Občina Log - Dragomer
81 m2
Območja stanovanj
2023/10-del
(21 m2) in 2023/11 (60 m2)
Ocenjena vrednost 112,16 EUR/m2
1996
8.100,00
LOG
SKUPAJ (prodaje)
303.740,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
15.000,00
LOG
O2
902 m2
791/4 (453 m2)
in 791/6 (449 m2)
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost 31,93
28.800,00
LOG
SKUPAJ (odkupi)
43.800,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
MENJAVA
M1
Občina 
Log - Dragomer (2033/20, 1363/1
in 1363/18
Del 2033/20 (cca 95 m2); 1363/18 (64 m2); del 1363/1 (cca180 m2)
2033/20 (cca 95 m2 – območja stanovanj – zemljišče
za gradnjo); 1363/18 in 1363/1 (244 m2
– kmetijska zemljišča)
2033/20
za 1363/1
in 1363/18
Ocenjena vrednost
1996
4.750,00
LOG
M2
Občina Log - Dragomer (1367/20, 1367/22)
2005/2 (134 m2); 94/17 (69 m2);
2005/2
(134 m2 – kmetijska zemljišča) 94/17 (69 m2 – območja stanovanj – zemljišče
za gradnjo)
2005/2 za 94/17
Ocenjena vrednost
1996
690,00
LOG
SKUPAJ (menjave)
5.440,00
Št. 410-1/2021
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost