Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1592. Sklep o imenovanju Komisije za sprejem otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica, stran 4443.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 7. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/11, 26/14, 16/19 in 58/20) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 26. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Komisije za sprejem otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica 
1. člen 
Komisija za sprejem otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica se imenuje v naslednji sestavi:
1. predstavnica delavcev vrtca: Ksenija Gorše
2. predstavnica staršev: Špela Bašar
3. predstavnica občinske uprave: Erika Vidic
4. predstavnica ustanovitelja: Martina Hrovat
5. predstavnica pediatrije: Darja Dolničar.
2. člen 
Predlog Vrtca Ivančna Gorica, številka 13/2021-PR z dne 21. 4. 2021 je sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Komisija prične z delovanjem takoj po imenovanju, člani komisije so imenovani za dobo 4 let, izjema je le predstavnik staršev, kateremu preneha mandat v komisiji z izstopom njegovega otroka iz vrtca.
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0016/2021-1
Ivančna Gorica, dne 26. aprila 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost