Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1591. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, stran 4443.

  
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15 in 46/18), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 26. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
1. člen 
V Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični se za predstavnike ustanovitelja Občine Ivančna Gorica imenujejo:
1. Erika Dremelj
2. Urška Škrabec
3. Silvo Praznik.
2. člen 
Mandatna doba predstavnikov ustanovitelja iz prejšnjega člena začne teči z dnem imenovanja v svet osnovne šole in traja 4 leta.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0014/2021-5
Ivančna Gorica, dne 26. aprila 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost