Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1590. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami, stran 4442.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in desete alineje 16. člena v povezavi s 24. in 28. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 26. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o razrešitvi članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami 
1. člen 
Elizabeta Adamlje se razreši z mesta članice Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenja z nepremičninami.
2. člen 
Cvetko Zupančič se imenuje za nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenja z nepremičninami.
3. člen 
Imenovani v sklepu, številka 9006-0001/2019-1 z dne 11. 2. 2019, nadomesti članico Elizabeto Adamlje.
4. člen 
Mandat nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami traja do prenehanja mandatov članov Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih v mandatnem obdobju 2018–2022.
5. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9006-0001/2019-4
Ivančna Gorica, dne 26. aprila 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost