Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1588. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta, stran 4442.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) in v zvezi z Ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica o prenehanju mandata članici občinskega sveta, št. 041-0024/2018-365 z dne 29. 3. 2021 in Ugotovitvenim sklepom Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica, da je mandat občinske svetnice prešel na naslednjega kandidata, številka 041-0024/2018-366 z dne 15. 4. 2021 je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 26. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi mandata članu občinskega sveta 
1. člen 
Urošu Dežmanu se, dne 26. 4. 2021, potrdi mandat nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, do konca mandatnega obdobja 2018–2022.
2. člen 
Sklep začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ivančna Gorica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0024/2018-367
Ivančna Gorica, dne 26. aprila 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost