Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1587. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP GP_4/15_A, Godovič, stran 4441.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP GP_4/15_A, Godovič
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi A GP_4/15_A, ki se nanaša zemljišče s parc. št. 1107/11 in 1107/12 k.o. Godovič, identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2295.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi z oznako »A*«.
3. člen 
Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, ki ga je izdelala družba Studio FORMIKA iz Cerknice, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1694 A, pod proj. št. 11/2020, v februarju 2021, je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Idrija.
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2021
Idrija, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost