Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina, stran 4440.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina 
1. člen
V Odloku o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 37/16, 16/17), se v 2. členu doda nova 8. točka, ki se glasi:
»(8) upravljavec javnih parkirnih površin v Občini Idrija je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., razen na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer je upravljavec javnih parkirnih površin javni zavod – Zavod za turizem Idrija.«
2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki javne parkirne površine ali parkirnega prostora so dolžni poravnavati parkirnino prek parkomata ali neposredno predstavniku upravljavca javnih parkirnih površin ali elektronsko preko mobilnega telefona (SMS, aplikacija).«
3. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil, v katerega imata vpogled upravljavec ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno.«
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Na javnih parkirnih površinah lahko pristojni občinski organ določi parkirne prostore, namenjene parkiranju vozil na električni pogon, za čas polnjenja vozila.
Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih. Voznik mora v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.«
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno.
Nadzor nad pravilnostjo parkiranja na javnih parkirnih površinah izvajajo občinski redarji in upravljavec javnih parkirnih površin.«
6. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Upravljavec javnih parkirnih površin lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah.
Uporabniki javnih parkirnih površin so dolžni plačati parkirnino na predpisan način.
Če uporabnik javnih parkirnih površin ne poravna parkirnine, poda upravljavec javnih parkirnih površin kot oškodovanec pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Idrija pisni predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.«
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 300 EUR se kaznuje pravna oseba ki parkira na javni parkirni površini brez plačila parkirnine ali ki ravna v nasprotju s četrtim ali šestim ali drugim odstavkom 6.a ali 7. členom tega odloka.
Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Idrija, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti