Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1578. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4436.

  
Na podlagi 99. člena in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 14. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Zavod sv. Terezije, Videm 33 A, 1312 Videm - Dobrepolje, v višini 23,25 € na efektivno uro.
2. člen 
Za uporabnike znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoči družini na domu ob delavnikih 7,30 €.
Za občino znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoči družini na domu 13,30 €.
3. člen 
Za uporabnika znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev ob nedeljah 8,23 €, na dela prost dan ali praznik pa 8,46 €.
Za občino znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev pomoči družini na domu v nedeljo 14,98 €, na dela prost dan ali praznik pa 15,40 €.
4. člen 
Občina pokrije razliko v strošku med dejansko opravljeno kilometrino in med kilometrino, vključeno v izračun cene za pomoč družini na domu.
5. člen 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 5. 2021.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-0004/2019 z dne 14. 5. 2019.
Št. 122-0003/2021
Videm, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost