Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1576. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrepolje, stran 4434.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 14. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrepolje 
1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobrepolje zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dobrepolje, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve:
– na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi;
– investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor ali
– pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021-02
Videm, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost