Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1569. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje«, stran 4417.

  
Agencija za energijo izdaja na podlagi prvega odstavka 140. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) po uradni dolžnosti v zadevi dovolitve izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« naslednji
S K L E P 
1. Postopek o dovolitvi izvzetja iz določb, ki urejajo dostop tretjih oseb, za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« vlagateljev družbe Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, in Adria Link S.r.L., Via Michelangelo Buonarroti 10, Goricia, končan z odločbama Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 in št. 143-2/2013-95/106 z dne 28. 2. 2019, se obnovi po uradni dolžnosti, in sicer v takem obsegu, da se glede na Sklep Evropske komisije, št. C(2021) 557 z dne 28. 1. 2021 ugotovijo novi roki za začetek izgradnje novega povezovalnega voda in za začetek obratovanja novega povezovalnega voda.
2. Posebni stroški v zvezi z izdajo tega sklepa niso nastali.
O D L O Č B A 
1. Sklep in odločba Agencije za energijo, oba št. 143-2/2013-95/106 z dne 28. 2. 2019, se razveljavita.
2. V izreku odločbe Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 se spremeni 2.1 točka, ki se po novem glasi: »Vlagatelji so dolžni v skladu z osmim odstavkom 63. člena Uredbe (ES) št. 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije najkasneje do 30. 6. 2022 začeti z izgradnjo novega povezovalnega voda in začeti z obratovanjem novega povezovalnega voda najkasneje do 31. 12. 2023.«.
Preostale točke izreka odločbe Agencije za energijo št. 143-2/2013-43/106 z dne 20. 10. 2014 ostanejo nespremenjene.
3. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.
Št. 143-2/2013-125/106
Maribor, dne 22. marca 2021
Mag. Duška Godina 
direktorica 

AAA Zlata odličnost