Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1563. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, stran 4414.

  
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo, izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze 
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 66/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(podelitev pooblastila) 
Načelnik lahko podeli pooblastilo za sklepanje zakonske zveze osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.«.
2. člen 
V 6. členu se v petem odstavku znesek »40,00 eurov« nadomesti z zneskom »100,00 eurov«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2020
Ljubljana, dne 4. maja 2021
EVA 2020-2611-0060
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost