Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1532. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj, stran 4317.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki opredeljuje dopustne tipe stavb na območju zemljišč s parc. št. 452/3, 453/2 in 456-del, k.o. 1381 – Boštanj, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18, v nadaljevanju OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako DB12.tm z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe izvajanja dejavnosti (P 85.10 Predšolska vzgoja) dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja o dopustnih tipih stavb na območju enote urejanja prostora DB12.tm, določenega v točki 2.1. 66. člena OPN in v 95. členu OPN, in sicer na način, da se dopusti gradnja (sprememba namembnosti) vrtca, ki se po veljavni klasifikaciji objektov klasificira kot 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ob upoštevanju ostalih prostorskih izvedbenih pogojev OPN in pogojev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2297.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2021
Sevnica, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti