Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1527. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 4310.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec, dne 28. aprila 2021 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi (v nadaljevanju elaborat LP), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje (št. proj. 8/20, izdelan v februarju 2020, dopolnitev 2021).
Hkrati z elaboratom LP se javno razgrne tudi pobuda za izvedbo lokacijske preveritve.
II. 
Namen lokacijske preveritve je določitev natančne oblike ter velikosti območja stavbnih zemljišč. Predmet lokacijske preveritve je širitev območja stavbnih zemljišč na območju KS Griže (v površini 599,08 m2), zaradi novogradnje kmetijskega objekta in manjšega stanovanjskega objekta.
III. 
Elaborat LP in pobuda za izvedbo lokacijske preveritve iz I. točke tega sklepa, bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 17. 5. do 1. 6. 2021.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki ne želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej navesti.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Griže. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0002/2020
Žalec, dne 28. aprila 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost