Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1521. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 4296.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 180/20), prvega odstavka 24. člena Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 189/20) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 
I. 
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Zavod za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, za obdobje od 1. 3. 2021 dalje.
I. 
Ekonomska cena storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja, znaša:
– 20,52 EUR na uro na delovni dan,
– 29,22 EUR na uro ob nedeljah,
– 32,12 EUR na uro ob praznikih.
II. 
Višina subvencije Občine Šmartno pri Litiji znaša 75,40 % ekonomske cene ure storitve Pomoč družini na domu na delovni dan, 75,98 % ekonomske cene ure storitve Pomoč družini na domu ob nedeljah in 76,64 % ekonomske cene ure storitve Pomoč družini na domu ob praznikih. Subvencija Občine Šmartno pri Litija na delovni dan znaša 15,62 EUR, ob nedeljah 22,34 EUR in ob praznikih 24,75 EUR. Sobote so upoštevane kot delovni dan.
III. 
Cena za uporabnika storitve Pomoč družini na domu znaša:
– 4,91 EUR na uro na delovni dan,
– 6,88 EUR na uro ob nedeljah,
– 7,37 EUR na uro ob praznikih.
IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 87/20).
V. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-01/2021
Šmartno pri Litiji, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost