Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1518. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020, stran 4292.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 11. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Škofljica za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2020.
2. člen 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
PRIHODKI SKUPAJ
8.981.947,75
II.
ODHODKI SKUPAJ
9.949.247,12
III.
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ TEKOČEGA LETA (I.-II.)
967.299,37
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
NALOŽB
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ODPLAČILO DOLGA
267.389,14
VIII.
SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU
–1.234.688,51
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE
–267.389,14
X.
NETO FINANCIRANJE
967.299,37
3. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb je 1.234.688,51 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2021
Škofljica, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti