Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, stran 4254.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 93/2020) se peti odstavek 4. člena črta.
2. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.«
V tretjem odstavku se pred besedo »tričlanska« doda beseda »najmanj«.
3. člen 
V prvem odstavku 9. člena se beseda »društva« nadomesti z besedno zvezo »prejemniki sredstev«.
4. člen 
Priloga I se nadomesti z novo prilogo I, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020-5
Miren, dne 22. aprila 2021
Podžupan 
Občine Sežana 
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti