Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1491. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica, stran 4237.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade RS, št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 16. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 76/00), 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica 
1. člen
S tem pravilnikom se z dopolnitvijo Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 62/20) določijo začasni ukrepi na področju sofinanciranja letnega programa športa v Občini Borovnica za leto 2021 zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen 
V Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 62/20) se v poglavju III. Prehodne in končne določbe doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(1) Ne glede na določbo šeste alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika imajo v letu 2021 pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa tudi izvajalci, ki izvajajo športne programe manj kot 30 vadbenih tednov letno in v obsegu manj kot 60 ur, če je to posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.
(2) V letu 2021 se ne upoštevajo določbe Priloge: Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Borovnica, v delu, ki opredeljujejo časovne enote (število ur, tedni vadbe) in velikost skupin (št. udeležencev) kot merila, pogoje oziroma kriterije za določitev višine sofinanciranja izvajanja letnega programa športa.
(3) Časovne enote in velikost skupin, ki so merila, pogoji oziroma kriteriji za določitev višine sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, se v letu 2021 določijo v besedilu javnega razpisa, pri čemer se upošteva specifike posameznega športnega programa in trajanje obdobja, ko izvajanje posameznega športnega programa ni bilo mogoče zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.
(4) Izbrani izvajalci letnega programa športa so v letu 2021 upravičeni do sorazmernega izplačila sredstev, čeprav ne bodo izvedli programa v celotnem obsegu, kot bodo z javnim razpisom predpisani pogoji, merila oziroma kriteriji, če bo to posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016-7
Borovnica, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti