Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

1487. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica, stran 4233.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US, 46/15, 10/18) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica 
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):
– lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen 
Lokalne ceste v naselju Borovnica se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselja Borovnica na ceste višje kategorije;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselja Borovnica.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina 
odseka [m]
1
016011
642
Borovnica – Brezovica
516420
4.339
V
2
016031
016010
Dražica – Ohonica – Pekel
gostilna
2.230
V
3
016041
642
Cesta na Dol
642
1.250
V
4
016051
642
Breg – Pako
642
684
V
5
016101
016010
Mejačeva ulica – železniška postaja
postaja
435
V
6
468051
468040
Pokojišče – Borovnica
016010
3.457
V
349 – Vrhnika
V…vsa vozila
Skupaj:
12.395 m
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina 
odseka [m]
1
016021
016010
Rimska cesta
016010
1.163
V
2
016121
642
Miklavičeva – Cerkova – cesta na grič
468050
1.434
V
V…vsa vozila
Skupaj:
2.597 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina 
odseka [m]
1
016111
016010
Paplerjeva ulica
016020
285
V
2
016201
642
Ulica bratov Mivšek
016100
384
V
3
016211
642
Ulica bratov Debevec – Cesta pod goro
516260
746
V
4
016221
016020
Pot v Jele – Ob Borovniščici
016100
661
V
5
016231
016100
Industrijska cona
parc. 3286/73
344
V
V…vsa vozila
Skupaj:
2.420 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina 
odseka [m]
1
516011 
016120
Miklavičeva cesta 
HŠ 30
125
V
2
516021
016120 
Miklavičeva cesta
HŠ 19
91
V
3
516031 
016120 
Miklavičeva cesta
HŠ 23
101
V
4
516041 
016010
Ramovševa ulica
016120
256
V
5
516061 
016010
Cerkova ulica
016120
165
V
6
516091
016120
Borovnica, Cesta na Grič
HŠ 51
245
V
7
516101 
016120
Cesta na grič
HŠ 21
229
V
7,1
516102
016120
Odcep za Cesta na grič 24
parc. 2150/2
104
V
8
516121
468050
Pot na Malence
HŠ 17
317
V
9
516131
016010
Borovnica, Švigljeva ulica
HŠ 11
165
V
10
516132
516130
Švigljeva ulica
HŠ 3
24
V
11
516141
016100
Mikuževa ulica
016200
329
V
11,1
516142
516140
Pešpot Mikuževa – Gradišnikova
516270
65
P
12
516151
516140
Mikuževa, mimo Novačana
516270
64
V
13
516161
016110
Paplerjeva ulica – mimo šole I
016110
108
V
14
516162
016110
Paplerjeva ulica – mimo šole II
516170
235
P
15
516171
016110
Borovnica, Molkov trg
HŠ 6
179
V
16
516181
516170
Molkov trg – Mejačeva ul.
016100
155
V
17
516201 
016020
Pot v Jele – pokopališče
016220
207
P
18
516211 
016220
Pot v Jele – Jelski hrib
HŠ 30
608
V
19
516221 
516210
Pot v Jele – Lešnjak
HŠ 24
155
V
20
516231 
516210
Pot v Jele – Pavlovčič
HŠ 16
104
V
21
516241
016010
Mejačeva ulica – cesta pod Goro
016210
200
P
22
516251
516210
Borovnica, Pot ob progi
parc. 2072/3
272
V
23
516261
016210
Borovnica, cesta pod Goro
HŠ 51
120
V
24
516271
016100
Gradišnikova ulica – Ljubljanska cesta
642
506
V
24,1
516272
516270
Gradišnikova ulica
HŠ 27
38
V
24,2
516273
516270
Gradišnikova – Ob Borovniščici
HŠ 15
126
V
24,3
516274
516270
Ob Borovniščici
HŠ 29
127
V
25
516281
516270
Gradišnikova, samski dom – banka
016100
155
V
26
516282
516270
Gradišnikova, do stanovanjskega naselja
HŠ 14
230
V
27
516283
516270
Gradišnikova ulica
HŠ 12
51
P
28
516291
016110
Paplerjeva, pešpot k Petrič
016020
91
V
29
516292
016020
Rimska, povezava 016020 – 016010
016010
81
V
30
516293
016020
Rimska cesta
parc. 10/3
76
V
31
516301 
016120
Pot v Mavčevo dolino
016040
535
V
32
516311
642
Ljubljanska, odcep Lužar
HŠ 23A
98
V
32,1
516312
642
Ljubljanska, odcep Žitko
parc. 6342
77
V
33
516331
642
Ljubljanska, Obrtniška
čistilna naprava
534
V
34
516341
516330
Obrtniška – nogometno igrišče
igrišče
458
V
35
516351
016010
Dražica
železniški most
491
V
36
516361
516350
Dražica, odcep do Mišič
HŠ 14
213
V
37
516371
016010
Niževec – Zabočevo – gozdna cesta
HŠ 22A
1.630
V
38
516391
516370
Niževec Suhadolnik
HŠ 5
143
V
39
516421
016010
Brezovica, zgornja cesta
016010
626
V
40
516431
016010
Brezovica, do Pristavca
parc. *101/1
133
V
41
516451
016010
Brezovica, Kopitov grič
HŠ 38
629
V
41,1
516452
016010
Brezovica pri Borovnici
HŠ 63
134
V
42
516461
516450
Brezovica pri Borovnici
HŠ 60
96
V
43
516521
016030
Ohonica
HŠ 11
100
V
43,1
516522
016030
Odcep za Ohonica 21
HŠ 21
99
V
43,2
516523
016030
Odcep za Ohonica 13
HŠ 13
119
V
44
516531 
016030
Ohonica – Pristava
HŠ 2
1.658
V
44,1
516532
016030
Odcep za Ohonica 20
parc. 3270/3
250
V
45
516541
516530
Pristava, odcep Lašče
HŠ 1
577
V
46
516551
016210
Stara proga
016050
1.185
V
47
516552
516550
Stara proga – Osterc
HŠ 53
733
V
48
516553
016210
Stara proga
016050
533
P
49
516554
516550
Stara proga
016050
448
V
49,1
516555
516550
Odcep Pako 41A
HŠ 41A
39
V
50
516561 
516680
Breg, odcep mimo Eržena
516550
376
V
51
516571
016210
Borovnica, Demšarjeva ulica
HŠ 16
216
V
52
516581
516550
Pako, Čepona – Mavec
HŠ 22
171
V
53
516591
516550
Pako, Klemenčič – Berči
HŠ 47
253
V
54
516601
516550
Pako, Jurca – Lakatoš
HŠ 40
102
V
55
516621
016050
Pako, Mikuža – cerkev
cerkev
87
V
56
516631
516620
Pako, odcep proti Grdina
HŠ 1A
176
57
516641
516550
Pako
HŠ 16
51
V
58
516651
642
Breg, do vrtca
vrtec
71
V
59
516661
016050
Breg pri Borovnici
HŠ 10A
47
V
60
516671
016050
Breg pri Borovnici
HŠ 12
102
V
61
516681
642
Breg pri Borovnici – Cesta pod goro
016210
1.038
V
61,1
516684
516680
Odcep za Breg 47
HŠ 47
25
V
62
516691
016040
Laze, cesta na Laze
GC
1.426
V
62,2
516682
516680
Odcep za Breg 53A
HŠ 53A
50
V
62,3
516683
642
Odcep za Breg 56A
HŠ 56A
91
V
63
516701
516690
Laze pri Borovnici
516690
229
V
64
516711
516700
Laze pri Borovnici
HŠ 21a
69
V
65
516721
016040
Laze, Garin – Mekinda – Susman
516690
469
V
66
516781
516690
Laze, Šraj Franc – do asfalta
516690
210
V
67
516791
516690
Laze, Šot – Sapeta
HŠ 44
117
V
68
516811
016040
Dol
516690
217
V
69
516821
016040
Dol, Petelin Jože – spomenik
642
106
V
70
516831
016040
Dol, More – Vidovič – Celarc
642
82
V
71
516841 
016040
Dol, Treven – Škorpijon
642
110
V
71,1
516842
016040
Dol – črpališče 
parc. 841/7
1.425
V
72
516851
016040
Dol, zgornja cesta na Dolu
516690
371
V
73
516861
516850
Dol, odcep Leben
HŠ 45A
197
V
74
516881
016040
Dol, odcep Dormiš – Vidovič
HŠ 32
175
V
75
516931
642
Dol, elektrarna – Mivšek
HŠ 28 
136
V
76
516941
642
Dol, cesta v Logor
HŠ 14
160
V
77
516942
516940
Dol pri Borovnici
HŠ 72
55
V
78
516943
516940
Dol pri Borovnici
HŠ 78
54
V
79
516944
516940
Dol pri Borovnici
HŠ 70
65
V
80
516945
516940
Dol pri Borovnici
HŠ 89
65
V
81
516961
642
Borovnica, do Bregarja
HŠ 7
90
V
V…vsa vozila, P...pešci
Skupaj:
26.326 m
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo številka 37162-3/2021-85 (507) z dne 2. 3. 2021.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 62/12).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-11
Borovnica, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost