Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, stran 3760.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 20. seji dne 6. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 
1. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 104/11) (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se za zadnjo alinejo pika nadomesti s podpičjem in se dodajo še naslednje alineje:
»– G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi;
– I/56.104 Začasni gostinski obrati;
– I/56.300 Strežba pijač;
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.290 Drugo izdajanje programa;
– J/59.100 Filmska in video dejavnost;
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup;
– N/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup;
– N/77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup;
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok;
– R/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«.
2. člen 
V drugem odstavku 16. člena Odloka se pika na koncu stavka nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo: »v primerih, ko zakonodaja to omogoča, pa lahko tudi na osnovi pogodbe o neposrednem financiranju.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021
Tolmin, dne 6. aprila 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan

AAA Zlata odličnost