Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1275. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021, stran 3760.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 20. seji dne 6. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2021 izda Komunali Tolmin, javno podjetje, d.o.o. za zadolžitev do skupne višine glavnic 86.655,00 EUR za nabavo vozil za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ 4,00 % ali spremenljivo letno obrestno mero največ 6-mesečni EURIBOR + 3,80 % in odplačilno dobo posojila največ 60 mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0067/2020
Tolmin, dne 7. aprila 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost