Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1269. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 3754.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan 
1. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Komisijo za izvedbo razpisa kulturnih programov (v nadaljevanju komisija) sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora za negospodarstvo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju kulture.«
2. člen 
Štirinajsti člen se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»V kolikor bodo v javnem razpisu po posameznih področjih sofinanciranja ostala neporabljena sredstva, bodo prosta sredstva, na predlog komisije in odločitvi župana, prenešena na področja, kjer bo prispelo večje število predlogov za sofinanciranje od razpoložljivih sredstev.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0003/2011
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost