Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan, stran 3754.

  
Na podlagi določil 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 8., 16., 76., 79. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan 
1. člen 
V 2. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 43/17) se na koncu 10. točke ».« spremeni v »,«, doda se nova 11. točka, ki se glasi:
»11. 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.«
1. člen 
V 3. členu se 2. točka z alineami v celoti spremeni tako, da glasi le:
»2. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč,«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost