Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1260. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 3718.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 31. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
– parc. št. 202/6, 214/3, 1502/1, 1502/2, vse k.o. 1366 Ledina;
– parc. št. 220/7, 310/20, 310/38, 1078/13, 1078/16, 1078/19, 1078/21, 1288/3, 1460/3, 1460/8, 1465/2, 1503/18, 1529/2, vse k.o. 1367 Zabukovje;
– parc. št. 617/8, 719/2, 720/2, 1066/2, 1067/6, 1192/3, 1246/7, 1246/8, k.o.1371 Metni Vrh;
– parc. št. 6/5, 507/4, vse k.o. 2372 Žurkov Dol;
– parc. št. 373/9, 376/9, 376/10, 386/1, 419/3, 451/2, 466/2, 468/2, 470/2, 475/5, 475/8, 476/3, 477/3, 484/1, 504/14, 532/8, 532/10, 535/22, 535/34, 573/7, 602/2, 624/2, 631/3, 631/4, 635/1, 683/8, 685/16, 916, 926/24, 939/1, 939/2, 964/7, 1294/2, 1297/2, 1447/34, 1494/1, 1505/5, 1526/45, 1526/74, 1526/77, 1539/1, 2556, vse k.o. 1379 Sevnica;
– parc. št. 112/4, 1615/1, 1616/1, vse k.o. 1382 Kompolje;
– parc. št. 1077/8, 1108/3, 1109/2, 1109/3, 1111/2, 1136/2, 1137/4, 1137/8, vse k.o. 1370 Podvrh;
– parc. št. 318/2, 319/2, 319/4, 392/2, 397/6, 397/9, 398/2, 399/2, 402/3, 403/2, 413/10, 618/2, 651/2, 669/2, 671/4, 925/2, 926/2, 1080/2, 1081/2, 1091/2, 1130/2, 1132/5, 1133/4, 1134/2, 1226, 1368, 1513/2, 1600/6, 1612, 1613/10, 1622/1, vse k.o. 1373 Žigrski Vrh;
– parc št. 359/7, 359/11, 363/5, 364/7, 364/8, 365/3, 365/4, 365/5, 368/2, 393/2, 398/9, 398/13, 406/2, 436/2, 437/5, 458/2, 459/2, 460/2, 541/5, 541/8, 575/5, vse k.o. 1378 Brezovo;
– parc. št. 376/2, 381/4, 387/3, vse k.o. 1374 Krajna Brda;
– parc. št. 161/2, 164/4, 164/7, 195/3, 210/5, 211/7, 216/2, 217/2, vse k.o. 1376 Kladje;
– parc. št. 57, 81/3, 99/2, 100/2, 100/3, 100/4, 139/12, 200/4, 208/2, 209/2, 210/2, 455/1, 456/3, 457/4, 457/8, 665/1, 666, 682/3, 682/5, 706, 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6, 1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1377 Blanca;
– parc. št. 85/6, 86/2, 98/5, 222/1, 324/2, 325/6, 325/7, 424/2, 1021/20, vse k.o. 1368 Poklek;
– parc. št. 185/2, 302/2,304/2, 304/3, 307/4, vse k.o. 1369 Trnovec;
– parc. št. 36/2, 36/4, 38/2, 96/4, 97/2, 99/2, 100/2, 171/2, vse k.o. 1375 Selce;
– parc. št. 2028/24, 2531/191, 2531/193, 2532/296, 3532/204, 3532/211, 3532/214, 3532/240, vse k.o. 1391 Log;
– parc. št. 1472/2, 1617/2, 1937/38, 1937/40, 2299/9, 2412/2, 2415/2, 2416/21, 2416/23, 2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/29, 2416/40, 2416/41, 2416/44, 2430/5, 2430/7, 2472/3, 2590/290, 2590/292, 2590/297, 2590/301, 2590/313, 2590/317, 2672/16, vse k.o. 1393 Studenec;
– parc. št. 3/2, 60/5, 60/8, 109/5, 1228/2, 1228/3, 1229/2, 1230/2, 1236/2, 2532/44, 2532/547, 2532/743, vse k.o. 1392 Hubajnica;
– parc. št. 1404/8, 1424/4, k.o. 1394 Bučka;
– parc. št. 97/2, 176/7, 177/2, 180/3, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh;
– parc. št. 797/56, 953/6, 953/13, 953/14, 1129/246, 1167/7, 1569/5, 1712/4, 2794/3 vse k.o. 1397 Tržišče;
– parc. št. 1037/4, 1494/2, 2325/4, 2778/4, vse k.o. 1395 Telče;
– parc. št. 1737/5, 3310/15, vse k.o. 2662 Malkovec;
– parc. št. 1230/2, 1240/5, 1257/5, 1353/3, 1363/2, 1773/3, 1773/4, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh;
– parc. št. 802/2, 805/2, 807/2, 808/2, 1250/13, vse k.o. 1389 Goveji Dol;
– parc. št. 305/2, 320/8, 346/39, 354/4, 362/8, 364/4, 364/6, 365/5, 365/8, 367/2, 367/4, 708/41, 708/43, 708/46, 708/48, 708/49, 1176/2, 1177/2, 1177/3, 1179/2, 1180/2, 1182/1, vse k.o. 1390 Vrh;
– parc. št. 7/4, 28/10, 343/2, 343/4, 345/4, 353/2, 354/2, 354/3, 355/2, 356/6, vse k.o. 1384 Šentjanž;
– parc. št. 349/4, 351/4, 422/6, 422/8, 435/2, 436/2, 550/2, 1244/5, 1246/2, 1247/2, k.o. 1386 Kal;
– parc. št. 1046/11, 1224/11, 1224/13, 2179/4, vse k.o. 1387 Cirnik;
– parc. št. 877/5, 968/1, k.o. 1385 Podboršt;
– parc. št. 294/51, 294/52, 297/17, 297/18, 297/30, 297/32, 298/22, 299/1, 299/3, 300/8, 300/10, 325/3, 326/1, 326/3, 346/4, 347/5, 348/2, 349/6, 399/30, 422/4, 803/2, 1014/3, 1014/10, 1014/13, 1014/15, 1024/34, 1024/36, vse k.o. 1381 Boštanj;
– parc. št. 5/2, 1351, vse k.o. 1361 Podgorje;
– parc. št. 886, vse k.o. 1380 Šmarje;
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0035/2021
Sevnica, dne 1. aprila 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost