Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1246. Sklep št. 1/2021 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 3695.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel
S K L E P   Š T .   1 / 2 0 2 1 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini:
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela št. 719 (ID 1845521), v izmeri 216 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela št. 1557/2 (ID 1683066), v izmeri 52 m2 in postane last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360000.
2. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela št. 1610/10, v izmeri 588 m2,
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela št. 1611/2, v izmeri 49 m2,
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela št. 873, v izmeri 35 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela št. 1641/8, v izmeri 168 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela št. 1641/7, v izmeri 135 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela št. 547/90, v izmeri 146 m2,
– katastrska občina 1068 – Šmartno, parcela št. 931/3, v izmeri 20 m2,
– katastrska občina 1068 – Šmartno, parcela št. 920/24, v izmeri 727 m2.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-8/2021
Celje, dne 13. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost