Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

1234. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije, stran 3579.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99) ter drugega odstavka 37. člena Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije 
Guverner Banke Slovenije me je 7. aprila 2021 obvestil, da 6. oktobra 2021 poteče mandat viceguvernerki, članici Sveta Banke Slovenije. Na podlagi njegovega obvestila ter v skladu z Zakonom o Banki Slovenije zato objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Predloge za možne kandidate za eno prosto mesto viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije, je treba poslati do 20. maja 2021 in sicer na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Št. 003-03-3/21-2
Ljubljana, dne 16. aprila 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost