Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1094. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje v plačni razred, stran 3249.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdajamo v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje naslednji
S K L E P 
I. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-20/2021-O301
Krško, dne 13. januarja 2021
Župan 
Občine Krško 
Miran Stanko 
Št. 014-29/2020
Brežice, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
Št. 303-0001/2021
Sevnica, dne 15. januarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
Št. 303-1/2018-43
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 
Št. 0391-4/2021/2
Radeče, dne 25. januarja 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 
Št. 1002-0002/2020-8
Bistrica ob Sotli, dne 26. januarja 2021
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost