Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1067. Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja, stran 3219.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 183. seji, dne 19. februarja 2021, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme naslednji nov izobraževalni program:
– Frizer (DV) – program srednjega poklicnega izobraževanja prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.
2. člen 
(1) Izobraževalni program na področju srednjega poklicnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega člena se začne izvajati s šolskim letom 2021/2022.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2021
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2021-3330-0045
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost