Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

606. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1894.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 11. redni seji dne 25. februarja 2021 soglasno sprejel naslednji
S K L E P 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2021.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
3,8518
2
20 < DN < 40
3
11,5554
3
40 ≤ DN < 50
10
38,5180
4
50 ≤ DN < 65
15
57,7770
5
65 ≤ DN < 80
30
115,5540
6
80 ≤ DN < 100
50
192,5900
7
100 ≤ DN < 150
100
385,1800
8
150 ≤ DN
200
770,3600
– vodarino:
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5499 EUR/m³
prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,8249 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1 odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,7635
2
20 < DN < 40
3
5,2905
3
40 ≤ DN < 50
10
17,6350
4
50 ≤ DN < 65
15
26,4525
5
65 ≤ DN < 80
30
52,9050
6
80 ≤ DN < 100
50
88,1750
7
100 ≤ DN < 150
100
176,3500
8
150 ≤ DN
200
352,7000
– ceno storitve, ki znaša 0,1526 EUR/m³.
2.2 odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,4761
2
20 < DN < 40
3
1,4283
3
40 ≤ DN < 50
10
4,7610
4
50 ≤ DN < 65
15
7,1415
5
65 ≤ DN < 80
30
14,2830
6
80 ≤ DN < 100
50
23,8050
7
100 ≤ DN < 150
100
47,6100
8
150 ≤ DN
200
95,2200
– ceno storitve, ki znaša 0,1226 EUR/m³.
2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,3365
2
20 < DN < 40
3
1,0095
3
40 ≤ DN < 50
10
3,3650
4
50 ≤ DN < 65
15
5,0475
5
65 ≤ DN < 80
30
10,0950
6
80 ≤ DN < 100
50
16,8250
7
100 ≤ DN < 150
100
33,6500
8
150 ≤ DN
200
67,3000
– ceno storitve, ki znaša 0,4466 EUR/m³.
2.4 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,3328
2
20 < DN < 40
3
3,9984
3
40 ≤ DN < 50
10
13,3280
4
50 ≤ DN < 65
15
19,9920
5
65 ≤ DN < 80
30
39,9840
6
80 ≤ DN < 100
50
66,6400
7
100 ≤ DN < 150
100
133,2800
8
150 ≤ DN
200
266,5600
– ceno storitve, ki znaša 0,2711 EUR/m³.
2.5čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,1193
2
20 < DN < 40
3
0,3579
3
40 ≤ DN < 50
10
1,1930
4
50 ≤ DN < 65
15
1,7895
5
65 ≤ DN < 80
30
3,5790
6
80 ≤ DN < 100
50
5,9650
7
100 ≤ DN < 150
100
11,9300
8
150 ≤ DN
200
23,8600
– ceno storitve, ki znaša 0,0491 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU-7/2 z dne 27. 2. 2020 in na njegovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2021.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. SU-11/2
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
Zoran Janković 
predsednik 

AAA Zlata odličnost