Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

605. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1894.

  
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) ter na podlagi sklepov Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU-11/2 in št. SU-11/3 z dne 25. 2. 2021 objavlja
C E N I K 
storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
1. člen 
V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. se določijo nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica ter nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode, in sicer:
Slika 1
2. člen 
Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike, za katere se skladno s tretjim in četrtim odstavkom 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) zagotavlja le čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, se uporabnikom zaračuna v višini 33 % veljavne cene storitve, kar znaša 0,1474 EUR/m3. Cena omrežnine se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.
3. člen 
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).
4. člen 
Enota obremenitve voda (EO) za izračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 EUR.
5. člen 
Ta cenik se začne uporabljati 1. 3. 2021.
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
Direktor 
Krištof Mlakar 

AAA Zlata odličnost