Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

565. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako KE1/401 v Občini Dobrova - Polhov Gradec – ID: 1806, stran 1835.

  
Na podlagi 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZureP-2) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni seji 10. februarja 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako KE1/401 v Občini Dobrova - Polhov Gradec – ID: 1806 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko (ID) 1806 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 134/20 – obv. razl.; v nadaljnjem besedilu OPN), nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KE1/401.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve, na delu zemljišča parc. št. 182/18 k.o. 1985 Črni vrh, se prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih zemljišč, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v podEUP KE1/401 v Občini Dobrova - Polhov Gradec, št. 08/2020, ki ga je v julij–avgust 2020 izdelal STUDIO FORMIKA prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., tako da se območju širitve (504,69 m2) spremeni namenska raba iz »K2« v »A« in se ga priključi enoti urejanja prostora KE1/401.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0002/2020-18
Dobrova, dne 10. februarja 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost