Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

547. Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, stran 1783.

  
Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila sorazmernosti pri ugotavljanju pogoja znižanja prihodkov po:
– tretjem odstavku 24. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE);
– tretjem odstavku 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUPDV);
– tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).
2. člen 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki ni posloval celo leto 2019 oziroma 2020, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 znižali za več kot 10 %. Pri tem se povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na naslednji način:
– za leto 2019: (prihodki v letu x 30,4)/število dni poslovanja v letu,
– za leto 2020: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.
3. člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Pri tem se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020 izračunajo na naslednji način:
(prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 12. marca 2020. 
(2) Povprečni mesečni prihodki v letu 2020 se izračunajo na način iz druge alineje prejšnjega člena.
4. člen 
Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki ni posloval celo leto 2019 oziroma 2020, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se povprečni mesečni prihodki posameznega leta izračunajo na način iz 2. člena tega pravilnika.
5. člen 
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se povprečni prihodki za leto 2020 do 31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:
(prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020 x 30,5)/število dni poslovanja v letu 2020 do 31. avgusta 2020. 
(2) Povprečni mesečni prihodki v letu 2020 se izračunajo na način iz druge alineje 2. člena tega pravilnika.
6. člen 
(1) Za obdobje poslovanja (število dni poslovanja) v posameznem letu se šteje obdobje, v katerem je prejemnik pomoči registriran za opravljanje dejavnosti. Pri prejemniku pomoči – družbeniku pa obdobje, v katerem je registriran pravni subjekt, katerega lastnik je.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v obdobje poslovanja pri prejemniku pomoči – fizični osebi ne šteje obdobje, v katerem njegovo podjetje ni poslovno aktivno zaradi odsotnosti prejemnika pomoči iz razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. bolezen).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je podjetje poslovno aktivno, če:
– je prejemnik pomoči – fizična oseba odsoten zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila),
– ima prejemnik pomoči – fizična oseba v obdobju svoje odsotnosti zaposlene ali
– ostaja podjetje prejemnika pomoči – fizične osebe poslovno aktivno po drugih deležnikih.
7. člen 
Obdobje poslovanja iz prejšnjega člena, v katerem prejemnik pomoči – fizična oseba ni posloval polni delovni čas, se pri določanju obdobja poslovanja v posameznem letu za ugotovitev znižanja prihodkov po drugem odstavku 91. člena ZZUOOP upošteva sorazmerno skrajšano glede na skrajšani zavarovalni čas, razen če je bilo njegovo podjetje polno poslovno aktivno po zaposlenih ali drugih deležnikih. Šteje se, da prejemnik pomoči – fizična oseba ni poslovala polni delovni čas, če na podlagi zavarovalne podlage pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na podlagi katere je upravičen do pomoči, ni vključen v zavarovanje za polni zavarovalni čas.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-228/2021/14
Ljubljana, dne 23. februarja 2021
EVA 2021-1611-0014
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti