Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

407. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah, stran 1200.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah 
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1136 z dne 10. avgusta 2018 o ukrepih za zmanjšanje tveganja in poostrenih biovarnostnih ukrepih ter sistemih zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice za prenos virusov visokopatogene aviarne influence na perutnino (UL L št. 205 z dne 14. 8. 2018, str. 48) opredeli kot območje z izrazitim tveganjem za vnos virusov visokopatogene aviarne influence na gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: območje z visokim tveganjem).
II 
Na območju z visokim tveganjem se izvajajo naslednji ukrepi:
1. domačo perutnino in ptice v ujetništvu se zadržuje:
– v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi, ali
– v ograjenem prostoru na način, da se prepreči dostop do vodnih površin, do katerih dostopajo vodne ptice, ter krmi in napaja v zaprtih prostorih;
2. zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
3. oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
4. krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
5. prepovedano je zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov z ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.
III 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati:
– Sklep o nujnih začasnih ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, št. U34405-2/2021/16, z dne 27. januarja 2021, objavljen na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in
– Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah (Uradni list RS, št. 191/20).
IV 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-2330-0019
Dr. Jernej Drofenik 
v. d. generalnega direktorja 
Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost