Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič, stran 1176.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 109/99 – v nadaljevanju: Odlok) se v 1. členu besedilo »Šolska ulica 2, Tržič« nadomesti z besedilom »Trg svobode 18, Tržič«.
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena Odloka se besedilo »Šolska ulica 2, Tržič« nadomesti z besedilom »Trg svobode 18, Tržič«.
3. člen 
V prvem odstavku 7. člena Odloka se besedilo »Šolska ulica 2, Tržič«, nadomesti z besedilom »Trg svobode 18, Tržič«.
4. člen 
V 15. členu Odloka se besedilo »Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.« nadomesti z besedilom »Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena večkrat zapored.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020
Tržič, dne 22. januarja 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost