Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

388. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža, stran 1175.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. redni seji dne 21. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža 
1. člen 
(1) V Odloku o ureditvi mirujočega prometa v Občini Straža (Uradni list RS, št. 101/15, v nadaljevanju »odlok«), se spremeni peti odstavek 5. člena tako, da se sedaj glasi:
»(5) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 80 EUR.«
2. člen 
Spremeni se 17. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»(1) Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, razen 5., 11., 15. in 16. člena odloka, je pristojno občinsko redarstvo.«
»(2) Za nadzor nad izvajanjem določb 5., 11., 15. in 16. člena odloka je pristojen občinski inšpektorat.«
3. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2021-3
Straža, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost