Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

383. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci -1, stran 1165.

  
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05 – ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 – odl. US, 46/07 – odl. US, 54/07 – odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 17. seji dne 10. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci -1 
1. člen 
Ta odlok določa sestavo volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci.
2. člen 
Občinski svet Občine Puconci šteje šestnajst članov, od tega je en član predstavnik romske skupnosti.
3. člen 
Za volitve članov občinskega sveta se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne Občine Puconci. Voli se petnajst članov občinskega sveta.
Za volitve predstavnika romske skupnosti, je volilna enota celotno območje Občine Puconci. Voli se en član občinskega sveta.
4. člen 
Za volitve župana Občine Puconci je volilna enota območje celotne Občine Puconci.
5. člen 
Volitve članov občinskega sveta in župana vodi in izvaja Občinska volilna komisija.
6. člen 
Volitve člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti vodi in izvaja Posebna volilna komisija občine Puconci.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z dnem uveljavite tega odloga pa preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Puconci (Uradni list RS, št. 65/02).
Št. 007-0005/2019
Puconci, dne 10. decembra 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost