Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

373. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica, stran 1150.

  
Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 5. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/11 in 26/14), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15), ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 18. redni seji dne 25. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica 
I. 
Za predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica se imenuje
– Martina Hrovat.
II. 
Mandatna doba predstavnika ustanovitelja iz prejšnjega člena začne teči z dnem imenovanja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica in traja 4 leta.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2021-1
Ivančna Gorica, dne 25. januarja 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost