Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

372. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, stran 1150.

  
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica-UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) ter na Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 18. redni seji dne 25. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica 
I. 
Za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica se imenujejo
1. Uroš Dežman
2. Ana Jerina
3. Anja Lekan.
II. 
Mandatna doba predstavnikov ustanovitelja iz prejšnjega člena začne teči z dnem imenovanja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica in traja 4 leta.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2021-1
Ivančna Gorica, dne 25. januarja 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost