Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

351. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«, stran 1070.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova«, ki so jo ustanovili Samo Lesar, Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana; Rok Zajc, Vrtnarska ulica 6, 5290 Šempeter pri Gorici; Goran Rugani, Rožičeva ulica 1, 1000 Ljubljana; Marina Ristić, Vodovodna ulica 1, 6210 Sežana in Simona Mulej Jovanović, Gradišče XVI 27, 1291 Škofljica z notarsko listino opr. št. SV-501/2020 z dne 10. junija 2020, sestavljeno pri notarki Ireni Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija za pomoč dijakom DDBL, ustanova« ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je delovanje na področju izobraževanja. Njen namen je s finančnimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti dijakov in enakopravnemu vključevanju dijakov iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti dijaškega doma. Ustanova ima splošnokoristen in dobrodelni namen.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Samo Lesar, Ulica bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana;
– Rok Zajc, Vrtnarska ulica 6, 5290 Šempeter pri Gorici;
– Goran Rugani, Rožičeva ulica 1, 1000 Ljubljana;
– Marina Ristić, Vodovodna ulica 1, 6210 Sežana in
– Simona Mulej Jovanović, Gradišče XVI 27, 1291 Škofljica.
Št. 0070-16/2021/1
Ljubljana, dne 20. januarja 2021
EVA 2021-3330-0018
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost