Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

349. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči, stran 1036.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči 
1. člen 
S to odredbo se določa začasna vključitev izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujnih prevozov pacientov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19).
2. člen 
Izraz »izvajalec prevozov pacientov«, uporabljen v tej odredbi, pomeni izvajalca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje nenujnih prevozov iz 4. člena Pravilnika o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) in ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
3. člen 
(1) Vsi izvajalci prevozov pacientov zagotovijo vsaj 20 odstotkov svojih zmogljivosti za izvajanje nujnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19, na svojem območju delovanja v mreži območne enote ZZZS.
(2) Koordinacijo dela izvajalcev prevozov pacientov izvaja dispečerska služba zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DSZ) tako, da določi mesečni razpored obveznosti izvajalcev prevozov pacientov v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Aktivacijo izvajalcev prevozov pacientov izvaja DSZ v skladu s Slovenskim indeksom za nujno medicinsko pomoč (Ministrstvo za zdravje, 2017).
(4) DSZ vodi evidenco vključevanja izvajalcev prevozov pacientov in izvedenih prevozov, ki je podlaga za povračilo stroškov izvajalcem prevozov pacientov.
4. člen 
Minister, pristojen za zdravje, preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 145/20 in 190/20).
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 17. marca 2021.
Št. 0070-9/2021
Ljubljana, dne 26. januarja 2021
EVA 2021-2711-0009
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost