Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

343. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 1033.

  
Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) se v 4. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka, lahko samoupravna lokalna skupnost v aktu, sprejetem na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZGos), v primerih revitalizacije mestnih jeder, izboljšanja privlačnosti naravnih in kulturnih znamenitosti ali spodbujanja gospodarskega razvoja določenega območja za gostinske obrate iz prejšnjega odstavka določi redni obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena. Pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja, kot so na primer: namenska raba določenega območja, vrsta gostinskega obrata, zaprti ali odprti tip gostinskega obrata. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane nov tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter prvega in drugega odstavka tega člena obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih na podlagi tretjega odstavka 12. člena ZGos. Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali na izpolnjevanje določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-179/2019/13
Ljubljana, dne 25. januarja 2021
EVA 2020-2130-0053
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost